løft kompendium

Gir en enkel fremstilling av hva LØFT – løsningsfokusert tilnærming er, med flere eksempler fra arbeidslivet og private sammenhenger. Beskriver noe av bakgrunnen/kilder, skisserer grunntenkningen  –  selve fundamentet i LØFT, med forankringen til respekt og anerkjennelse. Inspirasjonen til å skrive kompendiet kom etter gjentatte henvendelser fra foredrag, undervisningsoppdrag og prosessarbeid ute blant folk.

Er trykket opp slik at man kan ta egne notater parallelt mens man leser.

Pris: kr 250.

Kan bestilles ved på epost amj@trojaconsulting.no eller tlf 48 00 86 58