Løsningsfokusering

LØFT  –  løsningsfokusering benyttes blant annet:

 • I planlegging og strategiarbeid.
 • Når vi går fra problemanalyse til å skape løsninger.
 • Når mennesker er i samspill.
 • Uavhengig av arena, bakgrunn/utdanning, alder, og kjønn.
 • For å snu fokus.

 

LØFT er enkelt å bruke, har en sterk verdiforankring knyttet til respekt og anerkjennelse, og er relasjonsbyggende. Beskrives som en tilnærming knyttet til den positivistiske ånd i moderne psykologi, og har noen fellespunkt inn mot positiv psykologi. Man blir lett glad i å bruke LØFT, både som grunntenkning og ved å bruke de enkle verktøyene og de alltid løsningsfokuserte spørsmålsstillingene.

 

Eksempler hvor vi bruker LØFT:

 • I utvikling- og læringssituasjoner, eller – prosjekt.
 • Planlegging og strategiarbeid, forretningsutvikling.
 • HMS strategi.
 • I arbeid med barn og unge.
 • Ved evalueringer.
 • Veiledning, samtaler, medarbeidersamtaler, møter.

 

Hvorfor blir vi glad og fornøyd av å bruke LØFT?

En effekt er at samarbeid glir lettere. I vanskelige spørsmål/situasjoner man øyner mer håp og blir mer optimistiske. Pågangsmotet kryper frem. Fordi vi dveler ikke ved det som ikke virker eller virket før. Vi er her og nå, og tenker hvor vi ønsker å være i fremtiden eller hva vi vil ha istedenfor hva vi ikke vil ha. Deretter initierer vi alle skritt i retning av dit vi ønsker oss  –  frem mot målet. Slik skaper vi litt og litt det ønskverdige, med tro og håp.