Om Troja

Troja har i løpet av de siste 8 årene lykkes med å etablere seg som en seriøs leverandør innenfor orgainsasjonsutviklign og lederutvikling, både gjennom konsulentarbeid, foredragsvirksomhet, seminar og kursaktivitet. Selskapet har kunder innenfor både offentlig og privat sektor. LØFT, løsningsfokusert tilnærming, er et viktig redskap i de oppgaver Troja løser.

Målet på at vi lykkes med vårt eget selskap, er når vi lykkes med å løfte menneskene og selskapene vi jobber med.

Konkylien i logoen vår representerer et bilde på ytre og indre struktur. Ved å lytte ”inn i konkylien” kan man høre noe man ikke har hørt før, man kan oppdage det uventede, og finne løsninger man ikke trodde var mulig.
I den løsningsfokuserte tenkningen lytter og dveler vi mye ved det vi ønsker og drømmer om, og våre mål. Ytre struktur representerer tydelighet og avklaringer, noe som gjør livet og arbeidet forutsigbart og bidrar til trygghet. Dette betyr blant annet at vi tror på en stram styring/struktur utviklingsprosesser, fordi det gir større grad av frihet i innholdet.

stavanger_aftenbladet_troja_consulting