trojaconsulting_foss

Referanser

«Anne Marie har gitt oss:
– Inspirasjon og arbeidsglede
– Økt toleranse for ulikheter
Hun er en fantastisk inspirator som møter oss med engasjement  og respekt. Vi har lært å ha fokus på løsninger, ikke på problemet.  Teamutviklingen har skapt økt forståelse innad.
Vi har fått et verktøy, så bli det opp til oss å bruke det.»
Ingvill Sveen, leder for Hverdagsrehabilitering, Stavanger kommune.

«Jeg benyttet Troja Consulting for å innføre LØFT i egen avdeling. LØFT ble introdusert til oss med entusiasme, kompetanse, og i et tett og godt samarbeid med meg som avdelingsleder. Jeg er fornøyd med prosessen vi gjennomførte sammen!»
Eva Fagernes, tidl. Head of HSEQ, GDF Suez E&P Norway.

«Jeg har fått en utvikling mot det jeg ønsker skal skje istedenfor fokus på det negative, ting som provoserer, konflikter osv. Anne Marie har en jordnær måte å formidle budskapet på, og er klar på at vi selv skal komme med løsninger og mål, hun presser aldri løsninger på oss.»
Gudrun Riska Thorsen, leder for Sandnes legevakt.

«Forelesningen var helt topp, og kjempespennende! Fantastisk flink foreleser Anne Marie, så dere må virkelig fortsette å leie inn henne!!!:) Alle jeg har snakket med i klassen var kjempe fornøyde og syntes hun var utrolig flink, og at det var spennende dag! :) »
Student, Diakonhjemmet i Sandnes.