Foredrag og undervisning

Anne Marie Joa har i mange år vært benyttet som foredragsholder i ulike sammenhenger:

 • Lederkonferanser
 • Strategisamlinger
 • Personalsamlinger
 • Årsmøter

Andre sammenhenger inkluderer:

 • Sosialt entreprenørskap
 • Foreldremøter, skoler og barnehager
 • Støttekontaktforening
 • NKS Sanitetskvinnene

Foredragene kan handle om inspirasjon og motivasjon, positiv selvforståelse, forskjellige temaområder hentet fra LØFT med innslag fra filosofi og positiv psykologi.

Undervisningsoppdrag  inkluderer:

 • Universitetet i Stavanger, masterstudier innen Ledelse og Mestring – EMBA.
 • Diakonhjemmet, Sandnes. LØFT  i Ergoterapi- og Vernepleie bachelor.
 • Veiledning og løsningsfokusering for instruktører for lærlinger. Gjelder kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.