Lederverktøy

Anne Marie Joa er autorisert hos Optimas Psykologene i jungiansk tenkning og analyse, og bruker ofte JTI, Typeforstålese (profil verktøy) og Teamkompasset innen lederutvikling/-trening og ved teamutvikling for avdelinger eller prosjektgrupper. Dette er et ypperlig lederverktøy som henter fram styrker og preferanser hos den enkelte.

Kan blant annet benyttes til å:

  • Fremme en optimistisk og positiv holdning til hverandre.
  • Skape økt forståelse for hverandres ulikheter.
  • Lære å sette pris på det forskjellige ved hverandre.
  • Jobbe mer effektivt, individuelt og i gruppe. Skaper bedre resultater.
  • Styrke arbeidsmiljøet.

Erfaringsmessig bidrar JTI profilen til økt selvforståelse, og styrker selvfølelsen. Teamkompasset har ofte den effekten at teamet/gruppen verdsetter hverandre bedre, og at man i større grad reelt vil bruke styrkene og preferansene hos hverandre i konkrete arbeidsoppgaver. Dermed styrkes arbeidsfellesskapet og trivselen øker.

Det er glimrende å benytte LØFT/positiv psykologi sammen med JTI/Teamkompasset. Verktøyene forsterker effekten ved hverandre. Både LØFT og JTI er forankret i den positivistiske ånden innen moderne psykologi.

Se også Optimas Organisasjonspsykologene.